sagtomta
sagtomta
Bilde1
SagtomtaS16

OM OSS

Indre Østfold Eiendom er et eiendomsselskap eid av Indre Østfold kommune. Vi ble etablert våren 2021 med mål om å drive aktiv, attraktiv og ansvarlig eiendomsutvikling i kommunens byer og tettsteder.

TORGGATA FELT S14 -MYSEN

Sentrumsplanen for Mysen sentrum som ble vedtatt i 2016 er en offensiv plan som legger til rette for at byen kan fortsette å vokse på en bærekraftig måte. På felt S14, mellom Anton H Mysens gate og Torggata, er det planlagt for etablering av boliger og publikumsrettet virksomhet. I samarbeid med andre partnere planlegger vi å bygge ut vestre del av feltet.

Les mer

SAGTOMTA -MYSEN

Eidsberg Sparebank, Bane NOR og Eidsberg kommune (nå Indre Østfold kommune) dannet høsten 2015 Sagtomta Utvikling Mysen AS med formål å bygge ut et større område i Mysen sentrum. Området inngår i sentrumsplanen for Mysen og skal være med på å styrke Mysens identitet som en attraktiv småby, blant annet ved variert bebyggelse, et bredt tjenestetilbud, et moderne og inkluderende bygulv og gode bokvaliteter. Første del er ferdig regulert og det tas sikte på å starte bygging av første felt, S16, sommeren 2023.

Les mer

ELVESTADVEIEN 1000

Elvestad er et tettsted i knutepunktet mellom E 18 og Rv 120, ca 15 minutter kjøring fra Ski sentrum. Elvestadveien 1000 er det gamle kommunehuset til Hobøl kommune som ble fraflyttet i forbindelse med kommunesammenslåingen av fem kommuner i 2020. Eiendommen er 60% utleid og vi har ca 450 kvm ledig kontorareal. Hovedbygget utgjør ca 1780 m2 hvorav ca 1300 m2 er kontorlokaler med tilhørende fasiliteter.

Les mer

ALF PETTERSEN GATE -MYSEN

I Alf Pettersens gate i Mysen sentrum har vi en tomt på ca 3 daa som inngår i sentrumsplanen for Mysen.

Les mer

NÆRINGSOMRÅDE -RINGVOLL

Med kort avstand til E6 har vi tro på Ringvoll som utviklingsområde for plasskrevende næring, lager, logistikk og industri. Vi har et tomteområde her på ca 75 mål regulert til industri, som inngår som del av et større område avsatt i kommuneplanen til fremtidig næringsvirksomhet. Vi har planer om å regulere og utvikle området i løpet av de neste årene.

Les mer

GRAVSÅSEN -SKJØNHAUG -TO TOMTER IGJEN!

Gravsåsen grenser til Trøgstad Fort og byr på flotte naturopplevelser, forsvarshistorie, eget badevann og kort avstand til Skjønhaug sentrum med det meste av servicetilbud lett tilgjengelig. Her har vi 5 byggeklare tomter for salg!

Les mer

KIRKEBYÅSEN -BÅSTAD

Kirkebyåsen Øst i Trøgstad ligger høyt og fritt med vestvendt, landlig utsikt. Her har vi 7 byggeklare boligtomter igjen for salg!

Les mer

TRONSTAD -SPYDEBERG

Vest i Spydeberg har det gjennom de siste ti årene skjedd en rivende utvikling. Vi har et tomteområde på Tronstad på ca 129 daa i forlengelsen av eksisterende bebyggelse, som er avsatt til fremtidig boligområde i kommuneplanen. Her planlegges det med i overkant av 200 boliger, innenfor flere forskjellige konsepter og boligtyper.

Les mer

SUSEBAKKEÅSEN -MYSEN

Susebakke er et etablert boligområde med variert bebyggelse og egen barnehage. Her har vi en  attraktiv tomt under regulering til boligformål.

Les mer

ROM NORDRE -ASKIM

Rom Nordre er et flott tomteområde på ca 150 daa om lag 4 km vest for Askim sentrum. Trysilhus har kjøpt deler av tomten og er i gang med detaljregulering av hele tomteområdet. Det legges vekt på å tilrettelegge for variert bebyggelse og bevare de eksisterende gangforbindelsene med et grønt belte gjennom området. Det er en målsetning å komme i gang med første byggetrinn mot slutten av 2024.

Les mer